Voorstel grondwetskamer verdient tweede kans

Het voorstel van O.L.E. Jongmans (NRC Handelsblad, 31 augustus) om voor de tweede lezing van grondwetsherzieningen een grondwetgevende Kamer te kiezen, is niet nieuw. Het invoeren van een `grondwetskamer', zoals het toen werd genoemd, vormde de kern van het ontwerp van wet ter herziening van het grondwetshoofdstuk `Van veranderingen', dat op 4 april 1946 door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, L.J.M. Beel, bij de Tweede Kamer werd ingediend. Het wetsontwerp werd in eerste lezing door zowel Tweede als Eerste Kamer aanvaard, maar verwierf op 30 oktober 1946 in tweede lezing niet de vereiste tweederde meerderheid.

Het in 1946 mislukte voorstel om de kiezer door verkiezing van een grondwetskamer een oordeel te laten uitspreken over voorgestelde grondwetsherzieningen verdient ongetwijfeld een tweede kans.

    • Dr. Lambert J. Giebels Breda