Pensioenfonds wil uitkering verlagen

Het pensioenfonds van de Vereenigde Glasfabrieken zal met ingang van 1 januari de pensioenen van gepensioneerden met 7,25 procent verlagen, tenzij in de tussentijd een oplossing wordt gevonden voor een tekort van 30 miljoen euro.

Het zou voor het eerst zijn sinds het uitbreken van de pensioencrisis in 2001 zijn dat pensioenen omlaag gaan. De gepensioneerden en (ex-)medewerkers van het bedrijf, samen zo'n 4.000 mensen, zijn onlangs per brief over de verlaging geïnformeerd. Het pensioenfonds wil met de verlaagde bedragen zijn financiële positie in overeenstemming brengen met de eisen van de toezichthoudende Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK).

Voorzitter J. Tromp van het pensioenfonds zegt in een reactie niet ,,twee of drie vragen'' te willen beantwoorden ,,met het risico dat de hele zaak uit zijn context wordt getrokken'', maar laat wel doorschemeren dat alsnog een oplossing gevonden kan worden die alle partijen welgevallig is. Op 14 september is er overleg tussen de werkgever en de vakbonden.

Een woordvoerder van de PVK bevestigt dat verlaging van de pensioenen als oplossing voor de inmiddels vier jaar durende pensioencrisis ,,zeer uitzonderlijk is. Het is ons bij niet meer dan één of twee pensioenfondsen bekend.'' De crisis heeft de afgelopen jaren op grote schaal geleid tot versoberde pensioenen en stijging van de gemiddelde pensioenpremies met zo'n 40 procent.

Uit de brief van het pensioenfonds blijkt dat de pensioenrechten van actieve medewerkers ook met 7,25 procent worden verlaagd als de financiële positie van het fonds niet alsnog wordt versterkt. Verder wordt de prijscompensatie (indexatie) voor gepensioneerden tot 2017 vastgesteld op maximaal één procent, dit indien het fonds voldoende financiële middelen heeft.

    • Menno Tamminga