Oude moeder 1

Het artikel van Ton Vriens over zijn moeder (Mevrouw moet mobiliseren, Z, 28 augustus) die niet meer thuis kan wonen maar dat nog wel wil, is een schitterend stuk, gewoon uit de realiteit.

Ik heb twee jaar 7 x 24 uur voor mijn vader gezorgd, na de dood van mijn zusje die door verbranding om het leven kwam. De ervaring die ik opdeed met het grootste deel van de zogenaamde Thuiszorg was erbarmelijk. Als oude weerloze mensen zo behandeld worden, is er in dit land nog héél wat te doen.

    • Voorzitter Lib. Vrouwen Netwerk
    • Hilly Scholten Oud-Raadslid Vvd
    • Notabel N.H. Kerk