Ook in Polen worden ernstige gebeurtenissen verdrongen 3

Saszo Malko schrijft hoe in Polen en enkele andere Oost-Europese landen over de geschiedenis van het land wordt gedacht, en hoe belangrijk die visie daar pleegt te zijn. Zeer interessant. Erbij stonden ter illustratie twee foto's. Op de linker foto ziet men, voor de Laurenskerk in Rotterdam, en naast de sokkel, een standbeeld liggen van een man met een lange mantel en een kalotje op zijn hoofd. Het fotobijschrift luidt: `Een omgevallen standbeeld van Erasmus in Rotterdam'.

West-Europeanen hebben vaak weinig oog voor hun geschiedenis. Dat laatste wordt door de fotokeuze en het bijschrift treffend geïllustreerd. Voor wat betreft de recente geschiedenis omdat het beeld niet omgevallen, maar door vandalen omgetrokken was, en niet uit gebrek aan historisch besef, dat op Nederlandse scholen de kinderen ook niet wordt bijgebracht, maar uit blinde vernielzucht.

Voor wat betreft het verleden omdat het niet zomaar `een standbeeld' is. Al in de 17de eeuw eerde de stad waar deze krant gemaakt wordt haar grote zoon met dit standbeeld. Dat is voor die tijd en in Nederland tamelijk uitzonderlijk. Beter was misschien toch maar geweest om er een plaatje van de achtbaan op de kermis voor het paleis op de Dam bij te zetten.

    • Frank Soetermeer