Ook in Polen worden ernstige gebeurtenissen verdrongen 1

Het artikel van Saszo Malko over het historisch besef in Oost-Europa wijst op door velen in West-Europa vergeten of verdrongen feiten (Opinie & Debat, 28 augustus). Echter, ik heb de indruk dat de Polen in het algemeen en Sasza Malko in het bijzonder, ook last hebben van hetzelfde euvel. Ook in Polen worden ernstige gebeurtenissen verdrongen en vergeten. Het meest duidelijke voorbeeld is wel dat de eerste opstand in Warschau tegen de Duitse bezetter waar iedereen aan de kant bleef staan, niet plaats vond in 1944, maar in 1943 in het joodse getto. De vergissing van het State Department van de VS, dat de twee opstanden verwarde, was wel storend voor de Poolse regering, maar minder ernstig dan het doen alsof er maar één opstand in Warschau was.

De Polen verwijten, terecht, de geallieerden dat ze niets deden tijdens de opstand in 1944. Maar helaas geldt hetzelfde voor het gedrag van de niet-joodse Polen en de geallieerden ten opzichte van de vele joden in Polen. Het antisemitisme in Polen was ook reeds lang voor de Tweede Wereldoorlog schrikbarend.

Overigens ben ik van mening dat elk volk, dus ook het Nederlandse, de neiging heeft historische feiten die knagen aan een fraai zelfbeeld, te verdoezelen. Dus het artikel van Malko bevatte wel enkele belangrijke feiten, maar liet geen nieuwe inzichten zien.

    • Jan Hendriks