NOS gaat schnabbels beperken

De NOS heeft met onmiddellijke ingang haar beleid omtrent het verrichten van nevenactiviteiten aangescherpt. Voortaan wordt het uitgangspunt `nee, tenzij'.

Dat hebben directie en hoofdredacteuren van de NOS gisteren besloten na publicaties over bijverdiensten in de journalistiek. Zo bleek onder meer dat presentator Gijs Wanders van het NOS Journaal in twee jaar tijd voor bijna twee ton bij uitkeringsorgaan UWV had bijgeklust. Zijn collega Annette van Trigt verdiende in één jaar 45.000 euro bij. Beiden hadden dit tegenover hun hoofdredacteur verzwegen. Zij doen inmiddels geen werk meer voor UWV.

Volgens de nieuwe regels, die gaan gelden voor journalisten die onder de omroep-CAO vallen, zullen nevenwerkzaamheden nog slechts ,,met grote terughoudendheid'' worden goedgekeurd. Mediatrainingen geven en adviseurschappen aanvaarden is verboden. Nevenactiviteiten voor een organisatie mogen nooit structureel zijn.

De CAO stelt dat alle nevenactiviteiten vooraf moeten worden gemeld en ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de hoofdredactie. Dit gebeurde niet altijd. ,,Er was in de praktijk een gedoogbeleid, waarbij medewerkers zelf bepaalden wat wel en niet kon. Dat zal vanaf nu anders gaan'', aldus de NOS. Bij het niet naleven van de regels volgen er sancties, in het uiterste geval ontslag.