Minder studentes kiezen techniek

Het aantal meisjes dat een technische opleiding kiest, daalt. Gemiddeld is 10 procent van de studenten van technische opleidingen vrouw, terwijl de universiteiten en hogescholen hoopten op ten minste 30 procent. Dit blijkt uit een rondgang langs de universiteiten Nijmegen, Utrecht en de Vrije Universiteit in Amsterdam en hogescholen in Groningen, Den Haag, Enschede en Eindhoven.

Deze daling is niet gekeerd, ondanks alle `mensgerichte' techniekopleidingen die, speciaal voor meisjes, de laatste vier jaar zijn opgezet. De toelatingseisen voor de nieuwe techniekstudies zijn minder streng dan bij klassieke techniekopleidingen: alle eindexamenpakketten zijn welkom. Studenten krijgen naast techniek ook vakken als psychologie, ergonomie, communicatie, marketing en organisatiekunde. Maar veel lijkt de `verzachting' niet uit te maken. Sinds 2000 is de instroom van vrouwen in het technisch hbo gedaald van 17,7 naar 13,8 procent. In het technisch wetenschappelijk onderwijs schommelt de instroom van vrouwen al vier jaar rond de 17 procent. ,,Er is nu wel een aantal opleidingen opgezet dat raakvlakken heeft met andere disciplines, maar er zijn nog een heleboel harde techniekopleidingen die het nerd-imago bevestigen,'' zegt directeur Cocky Booy van de organisatie voor vrouwen in hogere technische opleidingen en functies (VHTO). ,,Daardoor overheerst nog steeds het beeld dat techniek weinig met mensen van doen heeft. En meisjes hebben nu juist een voorkeur voor mensgerichte studies.''

Lector Rianne Valkenburg van human technology in Groningen: ,,Onze studie gaat voor een groot deel over mensen. We merken ook dat dat meisjes aanspreekt. Maar het blijft een technische opleiding. Dat schrikt kennelijk meisjes af.''

WETENSCHAP & ONDERWIJS pagina 48

    • Martine Zuidweg