Miloševic krijgt twee advocaten

Steven Kay en Gillian Higgins zijn door de rechters van het Joegoslavië-tribunaal toegewezen als advocaten aan de Joegoslavische ex-president Slobodan Miloševic die voor het VN-tribunaal terechtstaat. Dat heeft de plaatsvervangend griffier van het tribunaal, John Hicking, gisteren bekendgemaakt.

De benoeming van het Britse duo is opmerkelijk, omdat Kay en Higgins in hun functie als amici curiae vonden dat Miloševic zijn eigen verdediging moet blijven voeren. Miloševic heeft geen advocaat omdat hij de rechtsgeldigheid van het Joegoslavië-tribunaal betwist. Het toewijzen van een advocaat noemde hij eerder deze week een ,,grof schandaal''. Hij kondigde aan de toewijzing te zullen aanvechten bij de Kamer van Beroep van het tribunaal.

Taru Spronken, bijzonder hoogleraar verdediging in strafzaken aan de Universiteit Maastricht, vindt de toewijzing in strijd met een eerlijke rechtsgang. ,,Dit is niet in het belang van de verdediging'', meent Spronken ,,Dit is in het belang van een snelle voortgang van het proces.''

De amici, de juristen die in opdracht van de rechters van het hof toezien op een eerlijk verloop van het proces, schreven eerder in een advies aan de rechters dat het tribunaal niet de bevoegdheid heeft aan de verdachte een advocaat toe te wijzen op grond van diens slechte gezondheid. Ze vinden dat de toewijzing van een advocaat het proces ook verder vertraagt, omdat die advocaat zich eerst nog moet inwerken.

Ook hoofdaanklager Carla Del Ponte weet dat. Zij heeft er dan ook steeds op aangedrongen dat de amici curiae, die het hele proces kennen, de taak van de verdediging op zich nemen. Na hun aanvankelijke afwijziging zijn Kay (50) en Higgins (31) daar gisteren mee akkoord gegaan.

Miloševic houdt na de gedwongen toewijzing van advocaten alleen een bijrol in zijn eigen proces. Kay en Higgins krijgen de ,,plicht te bepalen hoe de zaak van de verdachte gepresenteerd moet worden''. De advocaten bepalen welke getuigen worden opgeroepen en gaan die ondervragen. Als de rechters van het Joegoslavië-tribunaal daarvoor toestemming geven, mag daarna ook Miloševic vragen aan de getuige stellen.

Volgens de rechters is het de plicht van de raadslieden te proberen van Miloševic instructies te krijgen over de manier waarop de verdediging wordt gevoerd. De toegewezen advocaten moeten weliswaar ,,rekening houden met de meningen die door de verdachte naar voren worden gebracht'', maar de toegevoegde raadslieden krijgen het recht de koers te bepalen die ,,het beste is in het belang van de verdachte'', zo vinden de rechters.

Dinsdag wordt het proces voortgezet. Dan moet Kay zijn eerste getuige oproepen.