Met vier kinderen in één cel

Justitiële jeugdinrichtingen gaan drie of vier kinderen in één cel plaatsen. Komend jaar beginnen drie jeugdgevangenissen met een proef. Dit zegt Ben Geerdink, directeur justitiële jeugdinrichtingen, vandaag in deze krant.

De maatregel is bedoeld om geld te besparen. Jeugdgevangenissen krijgen te maken met bezuinigingen van 16 procent op hun totale budget van 270 miljoen euro per jaar.

Daarnaast moeten er door het delen van de cel meer plaatsen komen. De justitiële jeugdinrichtingen moeten de komende jaren honderden kinderen extra kunnen plaatsen, naast de 2.400 bestaande plekken.

Volgens Geerdink is een aantal van drie of vier kinderen op een kamer beter dan twee. ,,Als je er twee bij elkaar zet, is er een altijd de sterkste. Vooral jongens buiten dat uit. Bij drie of vier wordt dat gedrag genormaliseerd.'' Bij meisjes is mogelijk ook twee op een kamer een gunstig aantal.

Er komen drie proeven: Eikenstein in Zeist, de Hunnerberg in Nijmegen en de Hartelborgt in Spijkenisse. Hieruit moet duidelijk worden welke jongeren in aanmerking komen voor de samenplaatsing, wat het juiste aantal in een cel is, welke aanpassingen er nodig zijn en wat de gevolgen zijn voor het personeel.

Daarnaast zal worden geëxperimenteerd met grotere groepen om geld te besparen. Nu is een groep met tien kinderen op behandelafdelingen en twaalf kinderen op opvangafdelingen standaard. Dat aantal is volgens Geerdink nogal arbitrair. Ook het aantal groepsleiders per groep wordt mogelijk teruggebracht. Nu rouleren negen groepsleiders per groep, gedacht wordt aan een bezetting van 8,2.

Het tekort aan plaatsen wordt mede veroorzaakt door een toenemend aantal kinderen in jeugdgevangenissen dat onder toezicht staat, maar geen strafbaar feit heeft gepleegd. Zij bezetten iets meer dan de helft van de 2.400 plaatsen.

JEUGDGEVANGENIS pagina 3

    • Sheila Kamerman