Mag moeder aan zoon geld lenen?

Mijn moeder van 86 jaar wil aan mijn broer, startend ondernemer, 25.000 euro lenen, te verrekenen met zijn erfdeel na haar overlijden. Intussen betaalt hij rente en lost hij af, indien mogelijk. Als mijn moeders zaakwaarnemer heb ik daar geen probleem mee. Ik vraag me wel af of het mogelijk is om hem zo'n voorschot op zijn erfdeel te geven. Accepteert de belastingdienst deze constructie of ziet men dat als een schenking? Zijn er risico's bij een mogelijk faillissement?

(H. van S.)

U moet het niet moeilijker maken dan het is. Uw moeder mag aan iedereen (zakelijk) geld lenen. Dit staat los van haar erfenis en de fiscus kan er geen bezwaar tegen maken. Leent uw broer van haar, op een zakelijke manier en met een overeenkomst, dan wordt die vordering (indien mogelijk) verrekend na het overlijden van uw moeder. Hoe dat uitpakt voor de andere erfgenamen, weet ik niet, want de waarde van de erfenis is nog niet bekend. Natuurlijk is het risico groot dat die lening nooit wordt afgelost. Denk daarom aan een courant onderpand van uw broer, dat opeisbaar is als hij in gebreke blijft, na het overlijden. Plus een notariële akte.

    • Adriaan Hiele