Kapitaalverzekering

Voor onze belastingaangifte moet ik in box 3 de waarde van mijn kapitaalverzekering opvoeren. Is dat het opgebouwde vermogen tot heden of de waarde die uitgekeerd wordt als de verzekering afloopt? Of is het een andere waarde?

(S. M.)

De opgebouwde poliswaarde op dit moment, volgens de opgave van de verzekeraar en volgens de waarderingregels van box 3. Dat is het gemiddelde van de waarde op de peildatums 1 januari en 31 december. Een andere waarde, dus.

    • Adriaan Hiele