Het meester-gezelsysteem is van alle tijden

In het interview met Louise Gunning over de universitaire medische centra (NRC Handelsblad, 1 september) zegt zij dat bestuurders de randvoorwaarden vervullen, waarbinnen onderzoekers en specialisten hun werk uitoefenen. Een verstandige uitspraak.

Minder verstandig is haar bewering dat het gildensysteem niet meer van deze tijd zou zijn. Natuurlijk kun je in skills labs een aantal basisvaardigheden laten oefenen en managementcursussen modulair aanbieden. Maar veel praktische kennis en vaardigheden kun je uitsluitend verwerven op de werkvloer onder leiding van een ervaren specialist, de opleider. Dat zijn dingen die niet op college zijn behandeld, die niet in de tekstboeken staan, maar die als hidden curriculum onmisbaar zijn om een goede specialist te kunnen worden. Dit geldt voor zowel klinische als laboratoriumspecialismen.

Laboratoriumspecialismen, waaronder het mijne, hechten eraan dat de assistant-in-opleiding, naast cursorisch onderwijs, meedraait in de routine, waarbij hij of zij allerlei onvoorziene problemen tegenkomt die samen met de opleider worden opgelost. Deze ervaringen zijn onontbeerlijk om later het specialisme zelfstandig te kunnen uitoefenen. Het meester-gezelsysteem is van alle tijden.

    • Klinisch Embryoloog
    • Dr. J.H. Cleine