Grondwet

In de intro van het artikel Laat onze Grondwet echt de hoogste wet in het land zijn (2 september, pagina 9) staat ,,Verdragsteksten worden getoetst aan de Grondwet, maar onze wetten niet'. Daar had moeten staan: Wetten worden getoetst aan verdragsteksten, maar niet aan de Grondwet.