Gasunie wil meer aandacht gasnet

Lokale overheden en de brandweer zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de ligging van de leidingen van het ondergrondse hoofdtransportnet van de Gasunie.

Dat staat in een brief die de Gasunie onlangs heeft gestuurd aan het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA). De Gasunie zegt ,,regelmatig'' informatie over de ligging van gasleidingen beschikbaar te stellen aan de lokale overheden, maar desondanks blijkt uit incidenten rond gasleidingen en gezamenlijke oefeningen dat ,,men vaak onvoldoende is geïnformeerd''.

Ook vindt de Gasunie dat de brandweer meer aandacht moet hebben voor de strategie bij beschadigingen en lekkages aan grote gasleidingen. Bij lekkages aan hoofdtransportleidingen kunnen de brandweer en de politie nauwelijks iets uitrichten. Zij moeten zich volgens de Gasunie louter richten op het ontruimen van het gebied.

Maar die kennis is niet bij alle hulpverleners paraat, aldus de Gasunie. Een leiding die al lang geleden is beschadigd kan volgens de Gasunie spontaan doorscheuren en leiden tot een grote explosie. Ook als er al een brand is ontstaan kan de brandweer weinig doen, behalve ervoor zorgen dat mensen op veilige afstand van de brand blijven. ,,Een grote gasbrand kan niet worden geblust'', aldus de Gasunie. De Gasunie kan in zo'n geval slechts de gastoevoer stopzetten en wachten totdat de brand uit zichzelf dooft.

Hoewel nog niet alle details bekend zijn, vermoedt de Gasunie dat bij de gasexplosie op 30 juli in het Belgische Ghislenghien hulpdiensten de fout hebben gemaakt dat zij het gevarengebied zijn ingetrokken toen het gaslek was ontdekt.

In plaats daarvan hadden zij het gebied moeten ontruimen, aldus de woordvoerder. Bij deze gasexplosie kwamen 22 mensen om het leven. De ramp is vermoedelijk veroorzaakt door een te hoge druk in een beschadigd deel van de gasleiding.

Verder blijkt uit de brief van de Gasunie aan het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding dat de Gasunie bij verschillende inspecties heeft ontdekt dat de brandweerkorpsen zich bij hun voorbereidingen op gasbranden te veel richten op het bestrijden van gasbranden in ondergrondse tanks, en niet op scenario's waarbij de hulpdiensten te maken krijgen met grote gaswolken.

De Gasunie vindt daarom dat de gemeenten, brandweer en politie hun kennis over het bestrijden van rampen regelmatig zouden moeten ,,actualiseren''. ,,Het is menselijk dat de alertheid afneemt'', aldus de woordvoerder. ,,Alle betrokkenen zouden zichzelf jaarlijks moeten controleren om te zien of alle kennis nog actueel is, en paraat.''

    • Rob Schoof