DROOGTE

Het land werd door droogte geteisterd.

Klimatologen uit alle windstreken hadden zich het hoofd

gebroken over de mogelijke oorzaken maar niemand kon

met zekerheid zeggen waarom de bewoners alhier al jaren

geen druppel meer uit de lucht hadden zien vallen.

Ook irrigatiegewijs was er van water geen sprake.

Dit deed pijn.

Temeer daar alle inboorlingen zich uitsluitend verplaatsten

door middel van het waterskiën.

Voortgetrokken door galloperende paarden was er in dit

ooit zo zompige land een bloeiende beschaving ontstaan

die totaal functioneerde op waterskiën.

En dan krijg je zoiets!

Laat u verder niks wijsmaken over het uitsterven der

Azteken.

einde