Donner krijgt extra macht tegen terreur

Minister Donner (Justitie) krijgt de bevoegdheden om in geval van grote dreiging van een terroristische aanslag eigenmachtig alle noodzakelijke maatregelen te nemen.

Dat heeft premier Balkenende gisteren bekendgemaakt. Volgende week stuurt minister Donner hierover een notitie aan de Tweede Kamer. Donner kan op grond van zijn nieuwe bevoegdheden bijvoorbeeld wegen laten blokkeren, luchthavens sluiten, telefoonverkeer staken. Hij krijgt daartoe als minister van Justitie `doorzettingsmacht' tegenover de andere ministers en lagere overheden. Zij moeten dan de opdrachten van Donner volgen.

Balkenende zei gisteren na de wekelijkse ministerraad dat de aanwijzing van één coördinerende minister noodzakelijk is vanwege de ,,steeds grotere dreiging in de wereld''. Donner staat in geval van acute dreiging ook boven de ministers Kamp (Defensie) en Remkes (Binnenlandse Zaken).

Vorig jaar was Donner al door het kabinet aangewezen als coördinerend bewindspersoon voor terrorismebestrijding.

Tot de nieuwe opzet is door het kabinet besloten op voorstel van Donner en Remkes samen. De minister van Binnenlandse Zaken blijft wel verantwoordelijk voor crisisbeheersing bij rampen. Volgens premier Balkenende kan dat betekenen dat hij na een aanslag de coördinatie van de minister van Justitie overneemt. ,,Dat treedt een andere fase in, dat hangt af van de omstandigheden.''

Het kabinet heeft verder besloten een Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) te benoemen. Deze valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Hij krijgt een aparte ambtelijke dienst, die in de plaats komt van de eerder dit jaar ingestelde de Nationale Veiligheidsraad. Deze wordt nu geleid door ex-UWV-directeur Joustra en valt onder premier Balkenende. De premier krijgt in de nieuwe opzet geen centrale rol.

Het kabinet studeert verder op nadere bestuurlijke hervormingen. Balkenende sloot gisteren niet uit dat dat in de toekomst leidt tot samenvoeging van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en vorming van één ministerie van Veiligheid.