Brandweer moet langer doorwerken

De gemeenten willen een eind maken aan de vervroegde uittreding van brandweerlieden en ambulancepersoneel. Ook de prepensioenregelingen van het overig gemeentepersoneel zullen worden beperkt.

Dat hebben de gemeenten gisteren aan de vakbonden geschreven bij de heropening van de onderhandelingen over de CAO voor de gemeentelijke sector.

Nu stopt het personeel van brandweer en ambulance, bijna vijfduizend man, nog met 55 jaar. Het overige gemeentepersoneel, tweehonderduizend man, houdt met 55 jaar op, maar krijgt alleen een volledige prepensioenuitkering als zij tot hun 60ste doorwerken. ,,De gemeenten willen geen geld meer steken in inactiviteit van ouderen, maar in betere arbeidsvoorwaarden voor al het personeel'', zegt I. Sjerps, secretaris van het College voor Arbeidszaken (CvA), dat namens de gemeente onderhandelt. Zij wijst erop dat gemeenten tot de meest vergrijsde sectoren horen. De regelingen worden in de toekomst bovendien duurder door de afschaffing van de fiscale ondersteuning van prepensioenregelingen door het kabinet.

Daarnaast hebben gemeente en vakbonden onderzoek laten uitvoeren naar de leeftijd waarop werk bij de brandweer en ambulance psychisch of fysiek te zwaar wordt. Dat blijkt niet aan een vaste leeftijd te zijn gebonden. Daarom willen de gemeenten een individuele regelingen met keuringen, waarin het personeel een andere functie krijgt aangeboden als het werk te zwaar wordt. Uit het onderzoek blijkt dat het werk voor veel mensen ruim voor hun 55ste al te zwaar is. ,,Als goed werkgever moet je die mensen dus tijdig een andere functie aanbieden'', zegt Sjerps. ,,Ook voor de burgers is het onverantwoord om die mensen aan het werk te houden.''

Ook voor andere ambtenaren moet het uitgangspunt worden dat ze doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar. De bonden bestuderen de voorstellen. ,,Zij zijn nogal rabiaat'', aldus W. Berg van CNV Publieke Zaak.