Brahms, Radio Symfonie Orkest o.l.v. Hans Vonk

Om de zondag overleden dirigent Hans Vonk te herdenken, draaien we zijn laatste opname. We horen de Tweede symfonie van Brahms, gevolgd door diens Tragische ouverture, gespeeld door het Radio Symfonie Orkest waarvan Vonk chef-dirigent was. Toen het RSO onlangs dreigde te worden opgeheven, vocht de verlamde Vonk vanaf zijn ziekbed daartegen als een getergde leeuw. Bij een protestconcert liet hij een verklaring voorlezen waarin hij het land beklaagde dat zijn cultuur verkwanselt voor een paar zilverlingen.

Vonk kon zich in juni 2003 heel moeilijk bewegen, maar de musici kenden hem en beseften het historische moment. De tragiek lost op in de ouverture en de symfonie klinkt intens stralend lyrisch als de Pastorale van Brahms: weldadig zonnig, met zomers zondagmiddaggevoel. Vonk geloofde zelf niet in een hiernamaals, maar muziek is voor eeuwig en deze cd klinkt vanuit het naVonkmaals.

(PentaTone 5186 042)

    • Kasper Jansen