Autist van binnen

Met veel belangstelling heb ik het artikel `Een autist van binnen' van Douwe Draaisma gelezen over het syndroom van Asperger (W&O, 28/29 aug.). Wat ik echter jammer vind is dat voor het artikel alleen literatuur gebruikt is, die over autisten geschreven is en niet door autisten. Tenslotte wil de schrijver van het artikel de lezer duidelijk maken wat er in het hoofd van een autist omgaat.

Voor degenen die meer willen lezen over autisme is het volgende boek, geschreven door een autist, een absolute aanrader: `Ik wil geen inmij meer zijn, berichten uit een autistische kerker', geschreven door Birger Sellin (uitgeverij Thoth, ISBN 90 6868 073 0). Birger is ernstig autistisch gehandicapt en heeft vanaf zijn tweede levensjaar niet meer gesproken. Alleen met de methode van de `ondersteunende communicatie' (dus met andermans hulp) kan hij zich schriftelijk uiten. De teksten die hij schrijft zijn van een buitengewone literaire kwaliteit en getuigen tegelijkertijd van een onnoemelijk leed waaraan hij in zijn autistische gevangenis is blootgesteld. Een kort fragment uit het boek: ``Ik wil zo graag een uitweg vinden uit mijn geïsoleerd leven uit decadente gedragspatronen waarin ik me opsluit ik voel alleen maar frustratie dag in dag uit zonder hoop [...] het is als levend begraven zijn de eenzaamheid van een autist is als een woekerende aardklomp op de ziel...'

    • Annette de Zeeuw