Achter de getallen 2

Volgens dr. Arthur Bakker (`Achter de getallen', W&O 28 aug.) ``speelt statistiek in het dagelijks leven een veel grotere rol dan wiskunde''. Dat is een uitspraak als `spelling is veel belangrijker dan taal', immers afgezien van de meest elementaire beschrijvende statistiek is voor alle statistische toepassingen wiskunde nodig. Bovendien, zonder tamelijk moderne en tamelijk geavanceerde wiskunde zouden er geen mobiele telefoons zijn, geen cd-spelers, geen videospelen en geen beveiligde banktransacties. Statistiek: best belangrijk; wiskunde: onmisbaar!

    • em. hoogl. wiskunde
    • statistiek Eindhoven
    • Dr. F.W. STEUTEL