Het nieuws van 4 september 2004

Intrekken pc-privé-regeling geen ramp, wel wijze waarop 2

Dat de pc-privé-regeling wordt stopgezet, is heel vervelend voor vele werknemers die in de lopende CAOperiode gebruik willen maken van het zogenaamde cafetariamodel, oftewel het ruilen van middelen zoals vrije dagen voor doelen zoals een pc. De manier waarop de regeling beëindigd wordt, is echter interessanter, omdat er een dieper liggend fenomeen omtrent waarden en normen speelt. Dat de regeling zou ophouden was wel bekend, dat het tussentijds met directe ingang werd opgezegd, zegt meer over de waarden- en normendiscussie waar de premier ons regelmatig op wijst. Bij de aankondiging van deze maatregel sprak hij namelijk in het verband van de directe ingang over `eerlijkheid'. Maar zijn non-verbale twinkeling in de ogen gaf duidelijk aan dat de list geslaagd was, waarmee hij blijk gaf van het tegenovergestelde van eerlijkheid. Bovendien is deze `overval' ook niet als transparant te benoemen. Het feit dat deze regeling in CAO's is opgenomen, en per direct komt te vervallen, kan als bedrog gekwalificeerd worden. En zo zijn er voorbeelden van andere zaken die op eenzelfde wijze aangepakt worden, zoals de eigen bijdrage voor ziektekosten van ouderen waarvan de toegezegde intrekking komt te vervallen, de OZB die zou vervallen en nu uitgesteld is.

Met eerlijkheid heeft alles weinig te maken, de calculerende bestuurder gebruikt list, verhulling en bedrog. De waarde van de vervallende computerregeling zou wel eens dieper kunnen snijden dan de financiële opbrengst voor dit kabinet. Het fenomeen van waarden en normen verliest hiermee verder zijn glans, het tegenovergestelde effect wordt bereikt, de premier voorop met een modern reveille met de duidelijke boodschap: `Ieder voor zich'.