WOB geldt voor hele overheid

De Wet openbaarheid van bestuur (WOB) is een wet die een algemene regeling voor de openbaarheid van bestuur treft en dus over zo goed als alle overheidsinstanties gaat.

Uitgangspunt van de wet is dat alle informatie over `bestuurlijke aangelegenheden' openbaar is, tenzij uit de wet voortvloeit dat dat niet zo is. Om dat te kunnen bepalen zijn er uitzonderingsbepalingen opgesteld, die de vertrouwelijkheid rond bestuurlijke processen regelen. Zo mag er bijvoorbeeld geen overheidsinformatie naar buiten worden gebracht die de staat in gevaar brengt, die bedrijven schaadt of die `persoonlijke beleidsopvattingen' en `intern beraad' van ambtenaren betreffen.

Als de overheid weigert informatie te verstrekken, kan de burger in beroep. Eerst bij het bestuursorgaan zelf, later eventueel bij de bestuursrechter en de Raad van State. Deze beroepsprocedures duren meestal erg lang (minimaal enkele maanden). Bekende WOB-zaken, die vaak door journalisten worden gevoerd, zijn bijvoorbeeld de `bonnetjesaffaire' rond oud-burgemeester Bram Peper of de recente gegevens over voor ministeries bijklussende journalisten.