`WOB functioneert niet goed genoeg'

De Wet openbaarheid van bestuur (WOB) functioneert niet goed genoeg en zou vervangen moeten worden door een alternatief dat beter recht doet aan de huidige tijdgeest. Dat staat in een evaluatierapport over de WOB dat is opgesteld door de Tilburgse universiteit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

pagina 2