Vermijden van risicotransport norm in wet

Provincies en gemeenten kunnen binnenkort bedrijven een vestigingsvergunning weigeren, als de gekozen locatie ongewenst vervoer van gevaarlijke stoffen met zich meebrengt.

Het weigeren van zo'n inrichtingsvergunning is mogelijk door een wijziging van de Wet milieubeheer, waar het ministerie van VROM thans aan werkt. Over enkele maanden gaat de wetswijziging naar het kabinet en de Tweede Kamer.

De wetswijziging maakt deel uit van een pakket aan maatregelen om het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals chloor, ammoniak en lpg, veiliger te maken. Het gaat om het voorschrijven van bepaalde routes en aanwijzingen geven voor de wijze van transport.

Daartoe bereidt het ministerie van Verkeer en Waterstaat eveneens een wetswijziging voor van de Wet Vervoer gevaarlijke stoffen. Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat, CDA) en staatssecretaris Van Geel (VROM, CDA) willen met name de Betuweroute reserveren voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Dit om een einde te maken aan de grote hoeveelheden transporten door de binnensteden van Dordrecht, Zwijndrecht en de grote steden in Brabant.

Op dit moment moeten vervoerders aan vele veiligheidsnormen voldoen, maar het is niet mogelijk om de vervoerders van gevaarlijke stoffen tot een bepaalde route te dwingen. Dat bleek onlangs onder meer uit de kwestie-Microchemie. Dit Rotterdamse bedrijf wil grote hoeveelheden ammoniak importeren en over het spoor richting Duitsland brengen. Het is juridisch erg lastig, aldus het ministerie van VROM, om dat tegen te houden.

Een wijziging van de Wet milieubeheer moet soortgelijke gevallen onmogelijk maken. Een bedrijf krijgt dan nog alleen een vergunning als het zich bevindt op een locatie die, volgens de nieuwe normen in de wet, een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen mogelijk maakt.

Of dat zo inderdaad mogelijk is, hangt af van de aanwezigheid van veilige vaarwegen, spoorlijnen, of autowegen.

    • Arjen Schreuder