Sarkozy op presidentieel pad

De Franse minister van Financiën Nicolas Sarkozy heeft gisteren zijn allerwegen verwachte kandidaatstelling voor het voorzitterschap van regeringspartij UMP bevestigd. Die werd deze week bekendgemaakt door het Elysée, het paleis van president Jacques Chirac, na een twee uur durend onderhoud tussen het staatshoofd en zijn minister. De bekendmaking door het Elysée is algemeen uitgelegd als een blijk van een `wapenstilstand' tussen beide rivalen. Sarkozy opteert tot ergernis van de president openlijk voor de partijkandidatuur voor het presidentsschap in 2007.

Sarkozy wordt als verreweg populairste minister en partijlid vrijwel zeker gekozen tot partijvoorzitter, in november. Hij zal dan, volgens een in juli door president Chirac uitgevaardigde regel, zijn ministerschap moeten opgeven. Sarkozy heeft gisteren toegegeven de keuze tussen het voorzitter- en het ministerschap `moeilijk' te hebben gevonden. Hij wil tot het uiterste moment minister blijven, om zijn populariteit te kunnen blijven voeden.

De bekendmaking van zijn kandidaatstelling, door het Elysée, na afloop van het door Sarkozy als `heel hartelijk' omschreven onderhoud, is bijna een anticlimax in de loopgravenoorlog, die de afgelopen maanden vooral door de minister tegen `zijn' president is gevoerd. Een hoogtepunt was de nauwelijks verholen woede, waarmee de president tijdens het traditionele interview op de feestdag 14 juli aan de staatsrechtelijke verhoudingen herinnerde. Hij zei: ,,Ik beslis, hij voert uit.'' Ook zei hij dat `niemand verplicht (is) minister te zijn', nadat hij de combinatie ministerschap en partijvoorzitterschap had uitgesloten. De niet bij wet vastgelegde regel was een tegenslag voor Sarkozy.

Sarkozy heeft zich, eerst als minister van Binnenlandse Zaken en later als minister van Financiën populair gemaakt met onorthodoxe standpunten. Die weken vaak af van die van de partij en van de president. Ook de linkse oppositie overviel hij met de afschaffing van de `dubbele straf'. voor delinquenten van buitenlandse afkomst die na hun straf het land werden uitgezet. De onverwachte verkoop van Francetelecom-aandelen, deze week, (opbrengst 5 à 6 miljard euro) moet gezien worden in het licht van zijn belofte het begrotingstekort onder de door Europa gestelde grens terug te dringen. Dat wil hij nog voor zijn vertrek gedaan krijgen. Als voorzitter van de UMP zal hij veel minder in de openbaarheid treden, maar hij krijgt wel de beschikking over een apparaat en een budget die voor een presidentskandidaat onmisbaar worden geacht.

    • Pieter Kottman