Rotterdam hield garantie aan RDM bewust geheim

De Rotterdamse wethouder W. van Sluis (Haven, Leefbaar Rotterdam) heeft een garantie van 25 miljoen euro van het Havenbedrijf Rotterdam aan RDM in juni geheim gehouden, omdat ,,eventuele publiciteit een ernstige verstoring van het lopende overleg met het rijk over de financiering van de Tweede Maasvlakte zou kunnen veroorzaken''.

Dat heeft PvdA-raadslid P. van Dijk de Rotterdamse gemeenteraad gisteren laten weten. Van Dijk is voorzitter van de Commissie tot onderzoek van de rekening. Deze commissie werd op 22 juni `vertrouwelijk' door Van Sluis geïnformeerd over de toen bij de raad van commissarissen voor het eerst bekend geworden garantie.

Afgelopen maandag werd duidelijk dat directeur W. Scholten van het Havenbedrijf Rotterdam in het geheim financiële garanties ter waarde van 100 miljoen euro heeft afgegeven aan het noodlijdende defensiebedrijf RDM. Scholten is toen dat bekend werd onmiddellijk geschorst.

Volgens Van Dijk heeft zijn commissie met tegenzin ,,berust in de opgelegde geheimhouding''. Reden was het oordeel van diverse door het college geraadpleegde deskundigen dat bekendmaking van de garantie geen wezenlijk ander beeld van de jaarrekening zou geven.

Ook zou de directeur Scholten van het Havenbedrijf ,,strikt formeel binnen het mandaat zijn gebleven'' dat hij heeft om financiële garanties af te geven.

De brief van 22 juni is ondanks een op 21 juli herhaald verzoek tot openbaarmaking door Van Dijks commissie pas afgelopen maandag door het college van B en W naar buiten gebracht. Dit gebeurde toen bekend was geworden dat Scholten geen 25 maar 100 miljoen euro aan garanties had afgegeven.

Wethouder Van Sluis zei gisteren dat het college in juni had geconcludeerd dat de garantie van 25 miljoen euro ,,nét kon'', maar na inwinning van drie verschillende juridische opinies intussen van mening is dat de voormalige directeur ,,toen misschien ook al onbevoegd heeft gehandeld''.

Behalve wethouder is Van Sluis sinds de verzelfstandiging van het Havenbedrijf op 1 januari 2004 daar ook president-commissaris. In een debat met de gemeenteraad zei hij gisteren dat het onderzoek van de raad van commissarissen wegens bedrijfsbelangen wellicht niet in zijn geheel openbaar zal worden gemaakt aan de gemeenteraad.

Wel krijgt de gemeenteraad volledig inzicht in een eigen onderzoek door het college naar de mandaten van de geschorste directeur.

Gemeenteraad Rotterdampagina 13