Risicotransport moet vermeden

Provincies en gemeenten kunnen binnenkort bedrijven een vestigingsvergunning weigeren, als de gekozen locatie ongewenst vervoer van gevaarlijke stoffen met zich meebrengt.

pagina 2