`Reputatie van premier in geding'

De reputatie van premier Balkenende is in het geding bij het slagen van het Innovatieplatform. Dat zegt voorzitter van VNO-NCW Schraven in een gesprek met deze krant naar aanleiding van het eenjarig bestaan van het Innovatieplatform. ,,De premier heeft zich hieraan gecommitteerd. Hij moet zeggen: `Wij zijn hier om te winnen'.''

Deze krant sprak met mensen uit wetenschap, bedrijfsleven en bestuur, alsmede met leden van het Innovatieplatform zelf over de resulaten. De geïnterviewden beoordelen het eerste jaar van het platform over het algemeen gematigd positief. Er is tevredenheid dat het kabinet het probleem van de geringe doorstroming van wetenschappelijke kennis naar het bedrijfsleven wil aanpakken. Na een trage start is het platform dit voorjaar beter op gang gekomen, en heeft het meer dan tien adviezen uitgebracht. Kritiek is er ook: het platform is volgens sommigen te eenzijdig gericht op de bèta-wetenschappen. Een ambtelijk probleem is dat het nog te lang duurt voordat de door het kabinet aangenomen adviezen van het platform worden doorgevoerd, zoals het vergemakkelijken van de toegang van buitenlandse `kenniswerkers'.

Bovendien druisen recente plannen van het kabinet, zoals de verhoging van college-gelden voor studenten van buiten de EU, in tegen de doelstellingen van het Innovatieplatform. H. van Luijk, college-voorzitter van TU Delft noemt deze plannen ,,dwaas'' en vreest een leegloop van buitenlandse studenten naar andere landen als het kabinet de plannen doorzet. Ook VNO-NCW noemt de plannen ,,onverstandig'' en hoopt het kabinet alsnog op andere gedachten te brengen.

Innovatie: pagina 13

    • Arnoud Veilbrief