Persstemmen

International Herald Tribune

[...] Nieuwe terroristische aanvallen kunnen alleen worden voorkomen als Moskou erin slaagt om met de wrokgevoelens in Tsjetsjenië om te gaan. Een lange termijnoplossing kan uiteindelijk alleen maar worden gevonden wanneer er wordt onderhandeld met de seculiere nationalistische rebellen van deze, door een moslim meerderheid geregeerde, republiek.

[...] De Westerse media, met name in Europa, heeft de neiging om de populariteit van de Tsjetsjeense rebellen te overdrijven, terwijl deze net zo gehaat worden door de Tsjetsjeense bevolking als door de Russische federale troepen en de Tsjetsjeense veiligheidsdienst. Maar het Russische beleid, waarbij Tsjetsjenië wordt aangevallen en geïsoleerd, heeft alleen maar bijgedragen aan een toename van de geloofwaardigheid van radicaal islamitische groeperingen. De recente escalatie van Tsjetsjeense aanvallen geeft aan dat, tenzij Poetin gaat onderhandelen met de seculiere nationalistische rebellen, een nieuwe grote terroristische aanval mogelijk zal plaatsvinden. En dat gaat tegen de nationale belangen van Rusland in.

Le Monde

[...]Geconfronteerd met het Kaukasische mozaïek zijn de postsovjet-regeringen niet in staat gebleken het probleem van de minderheden aan te pakken.

Eind jaren tachtig [...] stonden twee leden van de democratische beweging tegenover elkaar in het debat, de fysicus Andrej Sacharov en de filosoof Merab Marmadechvili. Sacharov verdedigde het recht van minderheden, met inbegrip van hun recht op zelfbeschikking; Marmadachvili de territoriale integriteit van zijn geboorteland Georgië, in zijn ogen de enige garantie voor onafhankelijkheid jegens Moskou.

Net als in de Balkan is in de Kaukasus iedereen wel ergens een minderheid, wat beschaafde oplossingen niet eenvoudig maakt. Maar het beleid van de Russische machthebbers sinds de eerste oorlog in Tsjetsjenië en vooral sinds 1999, toen Vladimir Poetin aan de macht kwam, heeft ertoe bijgedragen dat de situatie verergerde.

De meedogenloze en blinde repressie, de onwil om te zoeken naar een echt politieke oplossing voor het Tsjetsjeense conflict, het gebruik van oude destabilisatiemethodes om de controle te houden over gebieden die officieel onafhankelijk zijn, al deze manoeuvres hebben de conflicten aangescherpt.

Solidariteit tegenover terrorisme is één ding. Steun voor het beleid van een tovenaarsleerling iets anders. Chirac en Schröder hadden zich dat moeten herinneren toen zij Poetin hun steun gingen brengen.