Pas verschenen: Non fictie

René P. Bersma: Titia. De eerste westerse vrouw in Japan. Mozaic, 256 blz. €30,– (te bestellen via Titia@mozaic.net)

In 1817 volgde Titia Bergsma haar man naar Deshima, waar hij directeur was geworden van de Nederlandse factorij. Haar komst zorgde voor grote opschudding en na drie maanden werd zij het land uitgezet. `Prachtig beschrijft de auteur de fascinatie van de Japanners voor deze vrouw (Titia Ketelaar, Boeken, 24.01.03).

Owen Gingerich: Het boek dat niemand las. In de voetsporen van Nicolaus Copernicus. Ambo, 311 blz. €22,95

In 1543 verscheen De revolutionibus van Nicolaus Copernicus, waarin hij zijn radicaal nieuwe visie op de kosmos ontvouwde. Astronoom Gingrich reconstrueert hoe het boek tot stand kwam en ontmaskert het beeld van zijn grote voorganger als een in zijn eigen tijd miskend genie.

Marta Nussbaum: Oplevingen van het denken. Over de menselijke emoties. Ambo, 710 blz. €37,95 tot 1 jan., daarna €44,95

Humanistisch filosoof over het belang van emoties met als voornaamste argument dat gevoelens een bron van kennis zijn. `Nussbaums links-liberale politieke standpunten hebben een hoog moreel gehalte. Ze worden onveranderlijk met grote ernst en leerstelligheid verdedigd en dulden geen tegenspraak' (Heleen Pott, Boeken, 16.08.02).

Richard Rubinstein: Kinderen van Aristoteles. Hoe christenen, moslims en joden verlichting brachten in de donkere Middeleeuwen. Anthos/Manteau, 341 blz. €24,95

De Amerikaanse historicus Rubinstein beschrijft de Middeleeuwen als een tijdvak waarin een bloeiende uitwisseling van ideeën plaastvond tussen christenen, moslims en joden. Dat maakte onder meer de de cruciale herontdekking van het werk van Aristoteles mogelijk.