Noord-Brabant wil meer baggerspecie verwerken

Noord-Brabant wil meer baggerspecie gaan verwerken. Die specie komt vrij bij het uitbaggeren van rivierbodems en sloten. Het meestal vervuilde materiaal is na een schoonmaakbeurt onder meer geschikt als ondergrond bij de aanleg van wegen. Omdat de capaciteit van de bestaande verwerkingsinstallaties echter onvoldoende is, blijft jaarlijks ongeveer 200.000 kubieke meter ongebruikt liggen. Dat is ongeveer 45 procent van alle opgebaggerde specie. Uit een onderzoek van de provincie, dat vandaag is gepubliceerd, blijkt dat dit restant verwerkt kan worden in de bestaande installaties die rioolwater zuiveren.