Hogeschool krijgt belang van vijftig pct in Nyenrode

Hogeschool InHolland, de grootste onderwijsinstelling van Nederland, neemt een belang van vijftig procent in Universiteit Nyenrode. Het is voor het eerst dat publiek en privaat onderwijs op deze manier gaan samenwerken.

De overeenkomst is vandaag bekendgemaakt door de bestuursvoorzitter van InHolland, J. Elbers, en de president van Nyenrode, H. Bruggink. De twee instellingen gaan intensief samenwerken op het gebied van bedrijfskundig onderwijs en onderzoek.

Het gezamenlijk aanbieden van onderwijs door hogescholen en universiteiten komt steeds vaker voor. Nieuw is dat een met publiek geld bekostigde instelling deelneemt in een privaat gefinancierde instelling. Met hun financiële samenwerking lopen de partners vooruit op een mogelijk in te voeren open bestel in het hoger onderwijs.

InHolland en Nyenrode worden allebei voor vijftig procent aandeelhouder in een nieuw op te richten vennootschap. Universiteit Nyenrode, nu ondergebracht in een stichting, zal worden omgevormd tot deze BV. Beide partijen storten 2,5 miljoen euro als startkapitaal in de kas. InHolland investeert daarnaast tien miljoen euro voor de komende vier jaar in Nyenrode BV. Dit geld zal met name worden besteed aan onderzoek. Twee leden van het college van bestuur van InHolland zullen als `non-executive member' toetreden tot het bestuur van Nyenrode.

Hogeschool InHolland is in 2002 ontstaan uit een fusie van Hogeschool Haarlem, Hogeschool Alkmaar, Hogeschool Holland en Ichthus Hogeschool/Hogeschool Delft. Met bijna 40.000 studenten, 3.000 medewerkers en achttien vestigingen in Noord- en Zuid-Holland is het de grootste onderwijsinstelling van Nederland. Meer dan de helft van de bachelorstudenten volgt een opleiding in het domein `business/economie'. Universiteit Nyenrode, gespecialiseerd in masteropleidingen bedrijfskunde, ontvangt geen geld van de overheid. De inkomsten bestaan uit studentenbijdragen en sponsoring door het bedrijfsleven.

De inkomsten van InHolland in 2003 bedroegen 238 miljoen euro, waarvan 68,5 procent afkomstig van het ministerie van OCW. In het instellingsplan 2003-2006 stelt het college van bestuur: ,,InHolland vindt dat de publieke en private activiteiten en de daaraan gekoppelde geldstromen absoluut gescheiden moeten zijn.''

Staatssecretaris Rutte (Onderwijs) heeft InHolland laten weten dat er geen belemmering is voor de samenwerking.

Dubbelinterview: pagina 3