Hof: Somaliër niet uitzetten

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft Nederland verboden een Somalische asielzoeker uit te zetten. Het wil eerst meer informatie over de veiligheid in het land. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zal dit najaar daarover een ambtsbericht uitbrengen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie blijven de gevolgen beperkt tot het ene geval waarover het Hof in Straatsburg zich boog. In juni had minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) al de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Noord-Somalië opgeschort in afwachting van het ambtsbericht.