De Geus: geld omscholing werkloze mag

Werknemers die na hun ontslag in de WW komen, hoeven het geld dat ze van hun oude werkgever krijgen voor omscholing en loopbaanbegeleiding, niet op hun uitkering in mindering te brengen.

Dat stelt minister De Geus vandaag aan het kabinet voor. De Geus (Sociale Zaken, CDA) kondigde begin juli al aan dat de ontslagvergoeding voor werknemers – de zogenoemde `gouden handdruk' – vanaf januari 2005 in mindering wordt gebracht op de WW-uitkering. Dit tot grote verontwaardiging van werknemers- en werkgeversverenigingen. De Geus hoopt met de maatregel 150 miljoen euro per jaar te besparen.

In een reactie zegt Agnes Jongerius van de vakbeweging FNV vandaag dat de maatregel niet alleen tot gevolg heeft dat iemand die net ontslagen is een kale WW krijgt. ,,Hij pakt ons ook een drukmiddel naar werkgevers af.'' Nu schrikken werkgevers volgens haar terug om veel mensen te ontslaan, aangezien vakbonden vaak een ontslagvergoeding kunnen bedingen.

De Geus heeft vorig jaar al met de vakbonden over dit plan gesproken. Nu de partijen sinds het mislukken van het Voorjaarsoverleg niet meer met elkaar praten, voelt de minister zich vrij om zijn eigen plan door te voeren.

CNV-voorzitter D. Terpstra verwijt het kabinet ,,de fik te steken in de Nederlandse arbeidsverhoudingen''. Volgens hem wordt door het verrekenen van de ontslagvergoedingen met de WW alle flexibiliteit uit de arbeidsmarkt gehaald. ,,Hierdoor worden wij gedwongen ons op te stellen als 20 jaar geleden en te roepen: `Geen man gedwongen de poort uit'. In plaats van dat we met werkgevers fatsoenlijke afspraken kunnen maken.''

Ook MKB Nederland voorziet problemen bij het laten afvloeien van mensen. ,,Bij ontslag vallen werknemers dan meteen terug naar 70 procent van hun salaris. Zij zullen dan eerder bezwaar aantekenen tegen hun onstlag'', aldus coördinator sociaal beleid A. van Delft van MKB. Bovendien vindt hij het bij goed werkgeverschap behoren om mensen die ergens lange tijd hebben gewerkt bij ontslag een financiële vergoeding mee te geven.