Da Vinci Code 3

Uit het artikel `Wat kraakt die code toch!' van Marika Keblusek (Boeken, 27.08.04) blijkt dat zij met kennis van zaken De Da Vinci Code plaatst in de periode van culturele thrillers en daarmee de volgens de schrijver op waarheid berustende informatie over cultuur, geloof en instellingen van de R.K. Kerk ontkracht. Marika Keblusek weet respectvol om te gaan met de in het boek van Dan Brown belasterde instanties door in haar artikel alleen het essentiële van de inhoud te benoemen. Zij laat zich niet in met tendentieuze opvattingen. Dit siert de journalist en bewijst dat zuivere journalistiek, ook in deze tijd waarin het beroep voortdurend aangeklaagd wordt, heel goed mogelijk is.

Bedankt ook voor de achtergrondinformatie in het artikel `Zeven vragen over De Da Vinci Code' van Jan Benjamin. Het maakt het juist interpreteren van de gegevens in De Da Vinci Code mogelijk en geeft de lezer de kans twijfels op te helderen.

    • José van Dijck