Bush: juiste leider voor veiligheid

President Bush heeft gisteren zijn nominatie voor een tweede termijn aanvaard door er op te wijzen dat hij de juiste man is om wereldwijde democratie te verspreiden en veiligheid aan het thuisfront te garanderen.

Bush deed dat op de laatste dag van de Republikeinse Conventie in New York, een bijeenkomst van een week die werd gekenmerkt door een uitbundige en strak geregisseerde ode aan de president en zijn familie, de woorden eer, traditie en heldendom en veelvuldig felle uithalen naar Bush' Democratische opponent John Kerry.

Bush' toespraak, die vooral ging over de campagne tegen het terrorisme en in minder mate over binnenlands beleid, klonk minder fel dan de woorden van de schare vooraanstaande Republikeinen en één enkele Democraat die hem hadden ingeleid. Het was Bush er vooral om te doen zichzelf neer te zetten als de ideale leider in de oorlog tegen terreur.

,,Dit moment in de geschiedenis van ons land zal niet worden vergeten'', zei Bush vanaf het podium midden in Madison Square Garden, omringd door de meer dan tweeduizend uitgelaten gedelegeerden. ,,Generaties zullen weten of we ons aan ons woord hebben gehouden. Generaties zullen weten of we deze gelegenheid hebben gegrepen om onze toekomst veiliger en vreedzamer te maken. De vrijheid van velen, en de toekomst en veiligheid van ons land rust in onze handen'', zei Bush.

Over zijn belangrijkste leidraad voor de komende vier jaar, mits Amerika hem op 2 november kiest, liet Bush geen twijfel bestaan: ,,We blijven in de aanval bestrijden terroristen in het buitenland zodat we thuis niet met ze geconfronteerd worden.'' En of de Verenigde Staten daarin onder zijn leiding zouden slagen, bleek geen kwestie van nuances meer: ,,We zullen zegevieren.''

Directe verwijzingen naar zijn Democratische rivaal bleven grotendeels uit. Andere sprekers hadden dat eerder deze week al uitgebreid gedaan. Bush liet het er hoofdzakelijk bij door te zeggen dat ,,het beleid van mijn tegenstander dramatisch verschilt met dat van ons''. In zijn toelichting sprak hij vervolgens over belastingen, de gezondheidszorg, de oorlog in Irak en steun aan de Amerikaanse troepen.

Kerry op zijn beurt wachtte het einde van de Conventie niet af. Hij repte zich gisteravond naar Ohio om daar met een felle toespraak uit te halen naar Bush en vooral vice-president Dick Cheney die hem de dag ervoor uitgebreid had aangevallen. ,,Ik laat de vraag of ik bereid ben dit land te verdedigen niet in twijfel trekken door degenen die hebben geweigerd te dienen op het moment dat zij konden en door degenen die dit land hebben misleid in Irak'', zei Kerry. Kerry is een gelauwerde Vietnam-veteraan, Bush en Cheney wisten dienst aan het front te ontlopen.