Ziekenhuis mag winst uitkeren

Instellingen in de zorgsector mogen onder een aantal strikte voorwaarden commercieel werken en een deel van de behaalde winst aan hun aandeelhouders uitkeren. Ook worden ze minder aan strikte bouwregels gebonden. Voor hun bedrijfsvoering krijgen ze meer vrijheid.

De Tweede Kamer stemt in hoofdlijnen in met het wetsvoorstel dat onder meer onderlinge concurrentie van hulpverleners mogelijk maakt, zo bleek gisteren tijdens de eerste ronde van de plenaire behandeling van het wetsontwerp. De wet maakt deel uit van het pakket wetswijzigingen die nodig zijn voor de stelselwijziging die minister Hoogervorst (Volksgezondheid) voor ogen staat en waar de Kamer eerder al mee instemde. Daarbij wordt sturing door de overheid vervangen door gereguleerde marktwerking.

De regeringspartijen stemmen, net als de PvdA, in met de invoering van de marktwerking in met name de ziekenhuissector. Volgens Hoogervorst zou, gezien de ervaringen in Duitsland, de komst van commercieel werkende ziekenhuizen tot een aanzienlijke grotere doelmatigheid kunnen leiden. Hij wees er daarbij op dat de huidige capaciteit in ziekenhuizen onvoldoende wordt benut.

Bij de introductie van de marktwerking horen ook strikte regels om er voor te zorgen dat toegankelijkheid, transparantie en kwaliteit gewaarborgd zijn, aldus Hoogervorst. Zo moet de nieuwe wet garanties bieden voor een adequaat, landelijk dekkend netwerk voor acute zorg. Volgens Hoogervorst krijgt de minister straks veel meer mogelijkheden om ziekenhuizen en andere hulpverleners te dwingen een sluitende keten voor die zorgverlening te vormen. Voor andere vormen van ziekenhuiszorg wil de minister de instellingen vrijer laten.

Met name de kleine linkse partijen en de SGP verzetten zich tegen deze gedachten. Deze fracties zijn bang dat er dan kleine ziekenhuizen gaan fuseren of verdwijnen waardoor er voor niet-spoedeisende hulp verder moet worden gereisd.

Eerder dit jaar waarschuwde de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat kleine ziekenhuizen niet langer voldoende kwaliteit kunnen bieden. Volgens de Inspectie is er voor deze ziekenhuizen geen plaats meer. Ze zouden nog wel als onderdeel van een groter geheel als polikliniek open kunnen blijven.