Schouwburgen willen nieuw Theaterfestival

De schouwburgen van Rotterdam en Amsterdam en het Holland Festival willen een nieuwe versie van het Theaterfestival oprichten. Dat hebben de directeuren van beide schouwburgen bevestigd.

De gesprekken hierover zijn nog in een pril stadium, en alles hangt af van het al dan niet verkrijgen van subsidie. De ontwikkeling van het nieuwe festival vindt plaats buiten de leiding van het huidige festival om. Directeur Arthur Sonnen is wel op de hoogte gesteld, maar verwijst voor commentaar naar de schouwburgdirecties.

Het huidige Theaterfestival, dat momenteel in Amsterdam en Gent wordt gehouden, krijgt hoogstwaarschijnlijk per 1 januari geen subsidie meer. Eerder dit jaar brachten de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad een negatief advies uit. Melle Daamen van de Amsterdamse stadsschouwburg zegt: ,,Het Theaterfestival verdwijnt in deze vorm, maar vroeg of laat zal er toch weer behoefte zijn aan een festival waarop de beste toneelstukken van het seizoen te zien zijn. Daarom kunnen we beter nu meteen een nieuwe start maken.'' Jan Zoet van de schouwburg in Rotterdam vindt dat het festival voorlopig alleen in Amsterdam moet blijven: ,,Maar op termijn valt te denken aan een combinatie met `de internationale keuze', onze eigen reeks buitenlandse voorstellingen.''

De partijen willen een festival met een ruimere opzet dan het huidige. Daamen: ,,We willen een breder draagvlak, zowel bij het publiek als bij de toneelgezelschappen.'' In de plannen zijn daarom de Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen en -producenten (VNT) en het Theater Instituut Nederland (TIN) betrokken.

Het huidige festival richt zich volgens directeur Arthur Sonnen bewust op een `elitair publiek.' Punt van kritiek van de raden was onder meer dat het festival te weinig publiek trekt. Overigens had het huidige Theaterfestival ook een plan ingediend om het publieksbereik te vergroten en te verbreden, bijvoorbeeld door het tonen van de top 4 van de NRC Handelsblad Toneelpublieksprijs.

    • Wilfred Takken