Reclame-uitgaven herstellen dit jaar

De voorspellingen dat de reclame- en advertentie-uitgaven zich dit jaar herstellen lijken uit te komen. Ten opzichte van het jaar ervoor stegen de bestedingen in de eerste zes maanden van dit jaar met 0,3 procent tot 1,7 miljard euro. Over geheel 2003 was nog sprake van een daling van 4,1 procent. Dit blijkt uit het zojuist verschenen rapport Netto Mediabestedingen van BBC De Media en Reclame Bank. Het herstel bij de dagbladen zette door. Over heel 2003 daalden de advertentie-inkomsten met 8 procent, in de eerste zes maanden werd de daling teruggebracht naar 2,3 procent. De bestedingen op radio en tv stegen beide met 3 procent.