Miloševic krijgt een advocaat toegewezen

Slobodan Miloševic krijgt tegen zijn zin een of meer advocaten toegewezen door het Joegoslavië-tribunaal. Dat hebben de rechters van het VN-hof in Den Haag vanochtend bekendgemaakt.

Volgens de rechters is Miloševic fysiek te zwak om zichzelf te verdedigen. Dat zou blijken uit de verslagen van artsen die hem in opdracht van het tribunaal hebben onderzocht. Miloševic had tot nu toe geen advocaat, omdat hij de rechtsgeldigheid van het hof bestrijdt. Hij noemde het besluit vanmorgen een ,,grof schandaal'' en gaat het aanvechten bij de Kamer van Beroep van het tribunaal.

De voorzitter van de rechters, Patrick Robinson uit Jamaica, vindt dat er een ,,reëel gevaar'' bestaat dat het proces ,,onredelijk lang'' gaat duren als er geen advocaat wordt toegewezen. De rechters willen dat griffier Hans Holthuis voor morgen 13.00 uur een of meer advocaten toewijst. Hun voorkeur gaat uit naar de amici curiae Steven Kay en Gillian Higgins.

De amici, de advocaten die toezien op een eerlijk verloop van het proces, vinden dat Miloševic zijn eigen verdediging moet blijven voeren, zo schreven ze eerder in een advies aan de rechters. Volgens Kay en Higgins heeft het tribunaal niet de bevoegdheid een advocaat toe te wijzen op grond van de slechte gezondheid van de verdachte. Ze vinden dat de toewijzing van een advocaat het proces ook verder vertraagt omdat die advocaat zich eerst nog moet inwerken. Ook de aanklagers weten dat. Zij hoopten daarom dat de amici curiae, die het hele proces kennen, de taak op zich willen nemen.

Hoofdaanklager Carla Del Ponte is ,,zeer tevreden'' over het besluit. ,,Wij hebben er al drie jaar om gevraagd'', laat Del Ponte via haar woordvoerster weten. Ze ziet de maatregel als ,,de enige manier om het proces binnen redelijke termijn af te ronden''.

Gerard Strijards, hoogleraar internationaal strafrecht, hekelt het besluit met verwijzing naar artikel zes derde lid van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarin staat dat iedere verdachte het recht heeft ,,zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze''. Tribunaal-deskundige Göran Sluiter noemt het besluit ,,slecht en aanvechtbaar''. Volgens hem is het in strijd met internationale verdragen, zoals het Bupo-verdrag (het VN verdrag inzake burger- en politieke rechten). Miloševic gedraagt zich volgens Sluiter correct in de rechtszaal en hindert de rechtsgang niet. ,,Een slechte gezondheid is geen reden om een advocaat toe te wijzen.'' Het toewijzen van een advocaat is volgens Sluiter ,,zeer negatief'' voor de uitstraling van het VN-hof.

WWW.NRC.NL

dossier Joeslavië-tribunaal