`Migrant niet direct recht op sociaal stelsel'

Het kabinet komt binnenkort met voorstellen om toegelaten immigranten gefaseerd toegang te geven tot de sociale zekerheid. Dat heeft minister-president Balkenende vanmorgen gezegd in de Tweede Kamer.

Hij reageert daarmee op voorstellen die de fractieleiders van CDA, VVD, PvdA, en D66 en Kamerlid Nawijn van de LPF deze week deden in de Kamer voor een zogeheten `ingroei-model'. Volgens Balkenende kunnen extra eisen aan immigranten worden gesteld door uitbreiding van de voorwaarden in het huidige sociale stelsel.

Premier Balkenende vindt – net als een meerderheid in de Kamer – dat zowel allochtone mannen als vrouwen de plicht hebben om zich te ontwikkelen en zich beschikbaar te stellen voor de arbeidsmarkt, indien de andere partner niet werkt.

Volgens CDA-fractieleider Verhagen moeten laagopgeleide huwelijksmigranten zich eerst voorbereiden op de arbeidsmarkt voordat zij recht op sociale zekerheid krijgen. Daarom moet de partner vijf jaar financieel verantwoordelijk blijven. Nu is dat drie jaar. VVD en LPF willen die periode van financiële verantwoordelijkheid oprekken tot tien jaar.

Aanleiding voor het debat met het kabinet is het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie-Blok over het integratiebeleid in de afgelopen decennia. Naast de discussie over de toegang tot de sociale zekerheid, kwam vanmorgen ook de kritiek aan de orde op de aanwezigheid van buitenlandse imams (geestelijk leider voor moslims) in Nederland. Het CDA eiste vanmorgen dat het kabinet meer doet om de moslimgemeenschap te dwingen tot oprichting van een Nederlandse imamopleiding. ,,Anders hebben we een probleem'', aldus Verhagen. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) zegde toe voor het einde van dit jaar met een plan van aanpak te komen.

Verdonk hekelde vanmorgen PvdA-fractievoorzitter Bos. Deze zei afgelopen dinsdag in de Kamer dat de rechtse partijen ontkennen dat Nederland een samenleving is waar zowel allochtonen als autochtonen ,,hybride identiteiten'' krijgen. Verdonk beschuldigde Bos van `demagogie' en ,,multiculturalisme in een nieuw jasje''. Bos noemde dat een ,,karikatuur'' van zijn opvattingen.

Verdonk meent dat een ,,te veel aan diversiteit'' de samenleving ,,kapot kan maken.'' Balkenende en Verdonk onderstreepten dat te veel allochtonen naar de mening van het kabinet op te grote afstand van de samenleving staan. Het is hun eigen verantwoordelijkheid beter te integreren, aldus Balkenende. De overheid hoeft alleen meer verplichtingen in te voeren, maar zal minderheden ,,niet bij de hand nemen'', aldus Verdonk.

Premier Balkenende zei vanmorgen dat het kabinet niets heeft tegen het oprichten van islamitische scholen. ,,Niet islamitische scholen als zodanig maar de achterstanden van leerlingen zijn het probleem''. Voorstellen om een acceptatieplicht voor scholen in te stellen, wees hij van de hand.