De koran is de bijbel niet 4

Het hoofdartikel `De VVD over de koran' mist elk begrip van de situatie. Inderdaad zijn er meer schrifturen dan de koran waarvan de teksten niet letterlijk genomen moeten worden. Alleen is het niet zozeer Ayaan Hirsi Ali, alswel (de door haar bekritiseerde praktisering van) de islam die dat wél doet. En wel op een misselijke wijze, waarbij men zich buiten onze Grondwet plaatst en (terloops) de emancipatie en de westerse beschaving enige eeuwen terugzet.

Kennelijk ontgaat het u dat dit dus ook staatsrechtelijke én politieke dimensies heeft (misschien wel omdat u fatwa en de doodsstrijd van sommige moslima's verwart met het soms slaan van vrouwen en andere eufemismen gebruikt). Het gaat dus om zaken waarmee de VVD zich mee mag c.q. zelfs móét bemoeien. Het is beschamend dat niet veel meer mensen dat doen. Zoals bijv. de moslimwereld zelf, doorgaans overlopend van gematigdheid tot onverschilligheid.

Het zijn deze religies zelf die het onderscheid tussen kerk en staat ondersneeuwen, wellicht omdat ze hun overtuigingskracht alleen vanuit enorme hiërarchische structuren en onderdanigheid (`Submission') kunnen halen.

En dus elke vorm van zelfkritiek ontberen, die doorgaans niet past bij vrome leiders met hun politieke agenda. Hulde voor de inzet en de moed van Ayaan om daar uit te breken daargelaten de vorm die zij heeft gekozen. Maar die heeft vast iets te maken met de verdunnende saus van halve interpretaties, die daar doorgaans overheen komt.