De koran is de bijbel niet 3

In `De VVD over de koran' stelt u dat de door Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali geproduceerde film door de partijleiding van de VVD is geaccordeerd. Op grond waarvan u meent dit te kunnen stellen, is mij niet duidelijk.

Toch niet op grond van het feit dat de VVD-ministers Zalm en Remkes, in hun kwaliteit van respectievelijk vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken, tegen de vertoning van de film geen bezwaar hadden omdat daarmede niet de wet wordt overtreden. Met hun uitspraken heeft de partijleiding van de VVD niets van doen. En dat het VVD-Kamerlid met het aan de kaak stellen van de rechtvaardiging in de koran van het in bepaalde gevallen slaan van vrouwen door hun man een standpunt van de partijleiding van de VVD verwoordt, is dan ook een onbegrijpelijke conclusie.

    • Drs. M. Maresch