De koran is de bijbel niet 2

Zelden maak ik mij kwaad naar aanleiding van door mijn lijfblad aan de orde gestelde zaken, maar dit keer ben ik oprecht verontwaardigd. De kop op de voorpagina van 27 augustus `Provocatie Hirsi Ali' is al door diverse lezers aan de kaak gesteld (Brieven, 31 augustus). Het hoofdredactionele artikel `De VVD over de koran' is echter onverteerbaar. De suggestie dat Hirsi Ali haar filmscript schreef als VVD-politica is gemakzuchtig en onjuist. Vervolgens beweert u dat zij een korantekst aan de kaak stelt.

Onzin natuurlijk: ze heeft het in haar film over praktijken die met dit soort `heilige' teksten worden goedgepraat. Derde stap: U beweert dat Hirsi Ali hiermee een VVD-standpunt verwoordt, waarna u dit in het belachelijke trekt: ,,moet (de historische korantekst) worden gerectificeerd? Mogen moslims niet langer lid worden van de VVD?'' Uw conclusie: ,,liberale politici horen zich niet te bemoeien met de inhoud van heilige boeken''.

Dit hoofdredactioneel commentaar is benard en benepen. U huilt mee met de wolven in het bos, die rationeel commentaar op zoiets irrationeels als een `heilig boek' als iets schandelijks verketteren. De vraag dringt zich op hoe NRC Handelsblad gereageerd zou hebben op Luther, toen deze zijn kritische en inderdaad: provocerende stellingen publiceerde. Of op een kritisch filmpje over de ketterverbranding van de Spaanse Inquisitie. Als liberale krant zou u zich dit keer diep moeten schamen.

    • Drs. D.A. den Bakker