Apothekers exporteren illegaal geneesmiddelen

Nederlandse apothekers exporteren illegaal geneesmiddelen naar het buitenland. Dat heeft de apothekersorganisatie KNMP bekendgemaakt. Volgens de KNMP verkoopt een twintigtal apothekers zonder groothandelsvergunning schaarse merkmedicijnen ,,uit winstbejag'' door naar andere landen in de Europese Unie.

Door deze praktijken lopen de wachttijden voor deze geneesmiddelen in Nederland onaanvaardbaar hoog op, stelt een woordvoerder van de KNMP. ,,Apothekers mogen niet zomaar groothandeltje gaan spelen, zij moeten zorgen dat hun patiënten op tijd hun medicijnen krijgen.'' De KNMP noemt de handelwijze van deze apothekers ,,moreel verwerpelijk'' en dringt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan op nader onderzoek en maatregelen.

De handel betreft voornamelijk geneesmiddelen die in Nederland zó schaars zijn dat de Nederlandse fabrikanten ze via een quotumsysteem onder groothandels verspreiden. Het gaat om zo'n dertig producten. Deze quota zouden ruim voldoende moeten zijn voor het bevoorraden van de Nederlandse markt. Sommige apothekers plaatsen bij de groothandel grote bestellingen van bepaalde medicijnen om ze vervolgens op te sparen en te exporteren. Hierdoor ontstaan bij de groothandel tekorten, waardoor andere apothekers hun klanten moeten laten wachten.

De KNMP weet niet precies om welke apotheken het gaat. Bij de inspectie loopt onderzoek naar twee apotheken. De uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend.

Export naar het buitenland is interessant omdat prijzen daar voor sommige medicijnen hoger liggen. Groothandels verdienen ook geld aan deze prijsverschillen, door de zogenoemde parallelimport en -export: Nederlandse groothandels verkopen geneesmiddelen die in Nederland goedkoper zijn door aan buitenlandse, en kopen daar medicijnen in die in andere landen goedkoper zijn.

Tot dit voorjaar was Nederland vooral een medicijnen importerend land. De prijzen lagen hier steevast hoger dan in het buitenland. Door een convenant dat de apothekers toen met het ministerie van Volksgezondheid sloten, daalden de prijzen van geneesmiddelen. In het convenant was vastgelegd dat apothekers een deel van de inkoopkortingen die ze bij medicijnhandelaren bedongen, zouden doorberekenen aan de klant.