Windmolenhaters aller landen, verenigt u

Nu de windmolenwaan is losgebarsten in al zijn aspecten, wil ik wijzen op een goed alternatief: zonthermische krachtcentrales in Zuid-Spanje, Marokko, enz. waar de zon altijd schijnt. Exploitatie van zonne-energie is een economische activiteit, die uiteraard daar plaats zal vinden waar de opbrengsten het hoogst, en de kosten het laagst zijn.

De transportkosten van Marokkaanse elektriciteit naar Nederland bedragen slechts 1,5 cent per kilowattuur.

Zonthermische krachtcentrales werken al 15 jaar lang naar volle tevredenheid in Californië. Met parabolische spiegels wordt zonnestraling geconcentreerd op de stoomketels van een gewone, thermische elektriciteitscentrale. De overdag opgevangen warmte wordt voor een deel opgeslagen, zodat ook 's avonds en 's nachts stroom kan worden geleverd. De afvalwarmte kan worden gebruikt om zeewater te ontzilten. In de landen waar de zonnecentrales komen te staan bestaat een toenemend gebrek aan zoet water.

Zonthermische krachtcentrales kunnen veel goedkoper stroom leveren dan fotovoltaïsche zonnepanelen. Als wordt besloten om op grote schaal in deze technologie te gaan investeren, zal zonnestroom over tien jaar goedkoper zijn dan stroom uit gasgestookte centrales.

Dus, windmolenhaters aller landen, verenigt u en eist actie van uw regeringen.