Veel eten riskanter dan onveilig eten

Te veel eten en een ongezond dieet veroorzaken in Nederland veel meer ziekte en sterfte dan resten van bestrijdingsmiddelen, bacteriën en gifstoffen in het voedsel. Overgewicht en ongezond voedsel veroorzaken jaarlijks ongeveer 40.000 nieuwe gevallen van ouderdomsdiabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Door ongezond en te veel eten levert de gemiddelde Nederlander ongeveer twee levensjaren in.

Dat blijkt uit een vergelijking van het zogenoemde `gezondheidsverlies' door ongezonde en overdadige voeding en onveilig voedsel, die is uitgevoerd door onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport `Ons eten gemeten' is vandaag aangeboden aan de opdrachtgever, het ministerie van volksgezondheid (VWS).

De RIVM-onderzoekers adviseren de overheid om vooral overgewicht te bestrijden en gezonde voeding te bevorderen. Prijsbeleid en wetgeving kunnen net zo goed worden gebruikt als gezondheidsvoorlichting. Bij het terugdringen van chemische en bacteriologische verontreiniging in voedsel pleiten ze vooral voor handhaving van bestaande regels.

Ook moet de voedingsindustrie gezondere producten op de markt brengen, aldus het RIVM. De onderzoekers schrijven dat de onlangs bijgestelde gedragscode van de brancheorganisatie van de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie (NVI) op het punt van reclame- en promotieactiviteiten nog tekortschiet.

Met een gezonder dieet is een veertig- tot honderdmaal grotere gezondheidswinst te bereiken dan door het verder terugdringen van bacteriële besmetting van bijvoorbeeld kip en ei. Ook schadelijke stoffen als nitraten, natuurlijke plantaardige gifstoffen, allergie-opwekkende stoffen en kankerverwekkende stoffen die bij het bakken en braden ontstaan veroorzaken maar een beperkte schade, vergeleken met de schade door ongezond en veel eten.

De Nederlandse voeding is, ondanks jarenlange voedselvoorlichting, niet goed van samenstelling. Gemiddeld eet de Nederlander te veel verzadigd vet, te veel transvetzuren (dat zijn chemisch geharde plantaardige oliën) en te weinig vis, fruit en groente. Daarnaast eten de Nederlanders te veel, gerelateerd aan hun energieverbruik. De afgelopen 25 jaar is het aantal mensen met ernstig overgewicht verdubbeld.