Stellingen (Gerectificeerd)

Leren is nooit ingewikkelder dan het begrijpen van voorbeelden uit het dagelijks leven, de bovenste laag van informatieoverdracht.

Elise Boltjes, Rijksuniversiteit Groningen

Tradities zouden van tijd tot tijd op hun functionaliteit beoordeeld moeten worden.

J. de Keijzer, Rijksuniversiteit Groningen

Democratie is geen exportproduct.

Douglas van den Berghe, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een eerstewereldland dat een beschermde diersoort bewust bedreigd met het vernietigen van haar habitat maakt het zichzelf moeilijk in het beargumenteren voor natuurbehoud in ontwikkelingslanden.

Maurice H.W. Stassen, Universiteit Maastricht

Als de moed je in de schoenen zakt, ga dan eens op je kop staan.

Annemarie Jellema, Universiteit Maastricht

De in de politiek gehoorde roep om gewone mensentaal zou met nog meer kracht moeten klinken voor schoolboeken, in de allereerste plaats voor het VMBO.

F.F.H. Nelch - da SilvaRosa, Rijksuniversiteit Groningen

Geen chemicus kent de chemie van de kus.

Bram Hoffer, Technische Universiteit Delft

Het grootste gevaar voor de onderdrukten ligt niet zozeer in de manier waarop de overheerser hen altijd negeert en minachtend behandelt, maar in het risico dat ze ooit zelf overtuigd zullen raken dat ze een dergelijke behandeling verdienen.

A. Ramirez, Universiteit Leiden

Behalve met de hoed in de hand, komt men met een zwangere buik ook door het hele land.

L.M.O. de Kort, Universiteit Utrecht

Plantaardige drugs zijn niet veiliger dan synthetische.

Caroline T.J. Lamers, Universiteit Maastricht

Het voorschrijven van extreme verdunningen van de actieve component in bepaalde homeopathische geneesmiddelen staat gelijk met het voorschrijven van water en werkt dus niet, hooguit tegen uitdroging.

W.K. Wijting, Wageningen Universiteit

Rectificatie

Elise Boltjes

In de rubriek Stellingen (1 september, pagina 7) is Elise Boltjes verbonden met de Rijksuniversiteit Groningen. Zij promoveerde aan de Universiteit Maastricht.