Rutte: studenten per halfjaar inschrijven

Studenten moeten zich in de toekomst per halfjaar inschrijven voor een opleiding. Ook zouden zij per halfjaar collegegeld moeten betalen.

Dat zei staatssecretaris Rutte (VVD, Onderwijs) vanmiddag bij de opening van het hbo-jaar aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Volgens Rutte heeft deze nieuwe verdeling als voordeel dat studenten tussentijds makkelijker van opleiding of studiestad kunnen wisselen. Dit betekent ,,optimale keuzevrijheid'', aldus Rutte. ,,En voor instellingen vormt het een prikkel studenten die ergens anders studeren hoogwaardig en concurrerend onderwijs aan te bieden.''

Het idee maakt deel uit van een groter plan van Rutte om het systeem van de financiering van studenten ingrijpend te wijzigen. Vorige week besprak het kabinet zijn voorstellen. De staatssecretaris wil studenten in de toekomst een studietegoed geven, waarmee onderwijs gekocht kan worden. Studenten krijgen vijf jaar de tijd om het tegoed te besteden.

Voor studenten die langer dan vijf jaar over hun studie doen, wil Rutte het collegegeld drastisch verhogen, tot een bedrag van 6.500 euro. Dit bedrag is de gemiddelde kostprijs per jaar van een studie. Het collegegeld is nu nog in de wet vastgelegd op 1.476 euro per jaar.

Ook wil Rutte de bekostiging voor dertigplussers en studenten van buiten de Europese Unie aan banden leggen. Wel vindt hij dat het stelsel van financiering flexibeler moet worden, bijvoorbeeld door lenen aantrekkelijker te maken. Binnenkort komt hij met een uitgewerkt voorstel hiertoe.

Verschillende hbo-bestuurders hebben vandaag afwijzend gereageerd op de plannen van Rutte. Volgens collegevoorzitter Pijlman van de Hanzehogeschool in Groningen zijn ,,dergelijke draconische maatregelen onbegrijpelijk en niet in overeenstemming met het voornemen van het kabinet te zullen investeren in het onderwijs''. Ook voorzitter J. Schraven van werkgeversorganisatie VNO/NCW wijst de plannen van Rutte om het collegegeld te verhogen af.