Personalia

Procureur-generaal mr. Joost Hulsenbek verlaat het openbaar ministerie. Hulsenbek trad in 1999 toe tot het College van procureurs-generaal. De Aanwijzing Hulsenbek, een beleidsregel over de wijze waarop het OM omgaat met complexe zedenzaken, is een resultaat van zijn inspanningen op dit terrein.